Törmäyskurssi

Canceled
profile-image

Törmäyskurssi

03.09.2022 10:00 - 03.09.2022 23:59
Categories: Milsim

Location:

Aika: 3.9.2022
Pelaajamäärä: 50
Pelimaksu: 20 €

INFO
50 pelaajan lauantai-milsim, jossa vastakkain raskaammin varustautunut suoran toiminnan joukko (DA) sekä kevyemmin varustautunut tiedusteluosapuoli (Recce.)

DA-osapuoli on osa alueelle hyökkäävää vierasta valtaa ja toimii etujoukkona, jonka pääasiallinen tavoite pelin kuluessa on varmistaa määrätty etenemisreitti perässä tulevalle saattueelle. Tehtävää suorittaessaan DA-osapuoli törmää Recce-osastoon - paikallisiin sisseihin - jotka pyrkivät häiritsemään DA-osapuolen toimintaa.

DA-osapuolen tulee tutkia reitti miinojen varalta, raivata miinat tarvittaessa sekä pitää tietä hallussaan estäen uudelleenmiinoitus. Sivutehtäviä suorittamalla osapuoli voi vaikeuttaa sissien toimintaa, kieltää heiltä tiettyjä resursseja tai saada ennakkotietoa sissien liikkeistä. DA-osapuoli saa pisteitä reitin hallinnasta sekä sissien ja heidän tukikohtiensa tuhoamisesta.

Recce-osapuolen tulee estää DA-osapuolen saattueen kulku miinoittamalla reitti/reitit ja häiritä DA-osapuolen toimintaa niin, etteivät he kykene varmistumaan reitin turvallisuudesta. Sivutehtäviä suorittamalla osapuoli voi saada käyttöönsä lisäresursseja ja tiedustelutietoa. Recce-osapuoli saa pisteitä onnistuneista miinoituksista sekä tehtäväkohtaisten tavoitteidensa täyttämisestä.

AIKATAULU
Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2022
Ilmoittautuminen päättyy sekä pelimaksun deadline: 20.8.

Check-in pelipaikalla: klo 10-11:00
Siirtyminen tehtäväalueelle: 11:00

Game on: klo 13:00
Game off: klo 24:00

Koalitio järjestää osallistujille mahdollisuuden yöpymiseen teltassa 2.-3.9. ja 3.-4.9. välisinä öinä. Mikäli haluat yöpyä Koalition paikalle tuomassa teltassa, valitse telttapaikka-optio ilmoittautumisen yhteydessä.

This event has been canceled.

User details Faction Country Team

Factions

DA

5/25

RECCE

8/25

© Ehasa